Privacy statement

BI-xperts neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via avg@BI-xperts.nl.

Wie zijn de BI-xperts?

De BI-xperts B.V. kantoorhoudende aan de Merwedekade 8 te (4131 NZ) Vianen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65295471

BI-xperts is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt BI-xperts uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor BI-xperts persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is aangegeven welke gegevens BI-xperts voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door BI-xperts worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde                  :           Sollicitatie

Gegevens                   :           Naam, e-mailadres en telefoonnummer.
CV en of gegevens die sollicitant tijdens de procedure toegestuurd.

Grondslag                  :           Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn         :           Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde tot vier weken na sollicitatie; tenzij toestemming sollicitant maximaal 1 jaar.

 

Doeleinde                 :           Direct marketing

Gegevens                  :           Naam, e-mailadres en telefoonnummer

Grondslag                 :           Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang    :           Commercieel belang

Bewaartermijn         :           Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

BI-xperts heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

INZAGE

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd inzien. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij BI-xperts over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

WIJZIGEN

Indien u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien, bijvoorbeeld naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij BI-xperts. U kunt verzoeken dat BI-xperts uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

BEPERKEN VAN DE VERWERKING

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om BI-xperts te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

RECHT VAN BEZWAAR

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van BI-xperts of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

GEGEVENSOVERDRACHT

U heeft het recht uw persoonsgegevens van BI-xperts te verkrijgen. BI-xperts zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

TOESTEMMING INTREKKEN

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat BI-xperts u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

REACTIE DOOR BI-XPERTS

Een verzoek kan verstuurd worden naar avg@BI-xperts.nl. BI-xperts zal u verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat BI-xperts een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien BI-xperts u verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Monitoren gedrag bezoeker en gebruik van cookies

Servers binnen BI-xperts en servers gehost door derden buiten de Europese Economische Ruimte houden automatisch data bij over uw bezoek aan onze site, op basis van uw IP-adres. Deze informatie identificeert u niet als individueel persoon, maar identificeert de computer of een ander apparaat dat door u wordt gebruikt om de website te bezoeken. De door onze verzamelde informatie wordt gebruikt om na te gaan waar ter wereld de site wordt bezocht, teneinde een ideale dekking te verzekeren, en ook om een click stream analyse te maken, waardoor wij beter inzicht krijgen in het websitegebruik.

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen er ook kleine tekstbestanden, de zgn. ‘cookies’, automatisch worden gedownload op uw computer. Raadpleeg voor meer informatie hierover onze Cookie Verklaring.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop BI-xperts uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar avg@BI-xperts.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop BI-xperts uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar avg@BI-xperts.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens