Planning & Budgetteren demo

Krijg een indruk van wat er mogelijk is met planning en bugetteren in Kyubit BI door middel van het onderstaande filmpje.